AQ11000E -11m3/døgn Ferskvannsgenerator (450 l/t)

Svært kompakt og energi-effektivt avsaltingsanlegg for installasjoner med forbruk opp til 4800 l/døgn (25 C). Fullautomatisk med integrert kontroller som eliminerer behov for ventiler, brytere og manometer mm. Montert på skid: Mål: 1192x400x412 mm  – Vekt: 65 kg

Patentert system for energioptimalisering/gjenvinning.