AQ4800E -4,8m3/døgn Ferskvann fra sjøvann (200 l/t)

Svært kompakt og energi-effektivt avsaltingsanlegg for installasjoner med forbruk opp til 4800 l/døgn (25 C). Fullautomatisk med integrert kontroller som eliminerer behov for ventiler, brytere og manometer mm. Montert på skid: Mål: 734x400x412 mm  – Vekt: 44 kg (97 lbs)

Patentert system for energioptimalisering/gjenvinning. Opp til 1 kw eller 13 kWh/3000l