Watermaker Oasi 30/60 – Fra sjøvann til drikkevann 12/24V

24V Watermaker for bruk omord