Omvendt Osmose E2CE-S 200-300 liter/time

Omvendty Osmose anlegg som fjernet alle utfellte salter, bakterier mm.