E2 Omvendt Osmose Anlegg

En serie små Omvendt Osmose anlegg for avsalting av ferskvann. Omvendt Osmose fjerner organiske stoffer og salter fra vannet