AqSep – Fra Sjøvann til Ferskvann 4,5 til 22 m3/døgn

Watermakers – Svært kompakte avsaltingsanlegg for sjøvann med kapasiteter fra 4,8 til 22.000 liter pr. døgn. Ved dimensjoinering / Design av avsaltingsanlegg for sjøvann må anlegget dimensjoneres etter vanntemperatur og saltinnhold. Vi er behjelpelige med dimensjonering av brukervennlig anlegg som gir deg ferkvann av sjøvann