Omvendt Osmose E4CE-M 600-2700 liter/time

Omvendty Osmose anlegg som fjernet alle utfellte salter, bakterier mm.