UV – Desinfeksjon av vann PRO Serie 40 mJ

Proffe UV anlegg for desinfeksjon av mikrobiologisk usikkert vann
Max kapasitet. Sertifisert for 40 mJ – 40.000 mw/sek m2 stråledose. Egnet for mindre vannverk eller små næringsmiddelbedrifter