WM4000B -4m3/døgn watermaker – ferskvannsgenerator (170 l/t)

Svært kompakt og driftssiker watermaker for installasjoner med forbruk opp til 4000 l/døgn (25 C). Fullautomatisk med integrert kontroller som eliminerer behov for ventiler, brytere og manometer mm. Svært godt dokumentert. Enkelt vedlikehold. Kort. levt. tid. Montert på skid: Mål: 734x400x40 mm  – Vekt: 40 kg

Patentert system for energioptimalisering/gjenvinning.