Oppløste organiske komponenter

Oppløste organiske komponenter og Volatile organiske komponenter (VOC)

Oppløst organisk materiale opptrer som resultat av forråtning av dyr og planterester, samt fra syntetisk materialer som pesticider.

Tannin, humus etc. opptrer naturlig i vann, – spesiellt i Norske vannkilder som i hovedsak er overflatevann. De forårsaker farge og forringer den estetiske kvaliteten på vannet, men er ikke kjent å ha helseskadelige effekter med mindre de reagerer med enkelte halogener.

I kontakt med frie halogenforbidelser (primært Klor og Bromin), danner de klorinerte hydrokarboner og trihalometaner (THM) som antas å være kreftfremkallende.

VOC er syntetisk organiske stoffer med lav molekylvekt. Mest kjent er karbon tetraklorid, kloroform og methylen klorid. Stoffen er flyktige fordi de lett fordamper (går over i gassfase). Som oftest introduseres stoffet til vann i flytende form i form av industriell forurensning. Stoffet adsorberes av kroppen dersom det konsumeres.