Kjelvann

Ved kontinuerlig drift av dampkjeler må en del vann fjernes periodisk, eller kontinuerlig for å begrense konsentrasjonen av forurensninger i kjelvannet. Når dette vannet fjernes, eller avblåses, representerer den energi som er gått med til oppvarming av vannet et økonomisk tap. Med dagens energikostnader kan en liten reduksjon av avblåsningshyppighet representere store kostnadsbesparelser på energisiden. […]

Les mer