Viser alle 5 resultater

desinfeksjon og vannfiltrering. Klor, Ozon og Ultraviolett bestråling er kjente metoder. Uv desinfeksjon beståler vannet og destruerer dna i bakteriene. Klor desinfiserere ved bruk av kjemikalier og oozom dreper bakterier med gass O3