Viser alle 6 resultater

desinfeksjon og vannfiltrering. Klor, Ozon og Ultraviolett bestråling er kjente metoder. Uv desinfeksjon beståler vannet og destruerer dna i bakteriene. Klor desinfiserere ved bruk av kjemikalier og oozom dreper bakterier med gass O3

kr13,875.00

UV anlegg for desinfeksjon av vann. Godkjent af Folkehelseinstituttet
Priser FOB Lager - Be om tilbud p frakt !

Omvendty Osmose anlegg som fjernet alle utfellte salter, bakterier mm.

Omvendty Osmose anlegg som fjernet alle utfellte salter, bakterier mm.

kr13,900.00

UV anlegg for desinfeksjon av mikrobiologisk usikkert vann Max kapasitet 5,2 m3/time ved 16 mJ/cm2@95% transmissjon UVT 2,7 m3/time ved 30 mJ/cm2@95% transmissjon UVT 2,01 m3/time ved 40 mJ/cm2@95% transmissjon UVT Lampealarm og sentral

Proffe UV anlegg for desinfeksjon av mikrobiologisk usikkert vann Max kapasitet. Sertifisert for 40 mJ - 40.000 mw/sek m2 stråledose. Egnet for mindre vannverk eller små næringsmiddelbedrifter

kr14,900.00

VIQUA Arros 15 er et validert på grunnlag av mikrobiologisk testing. Driftsdata er generert for UV dose nødvendig for deaktivering av Kryptosporidium, Giardia, E-Coli og fekale Coliforme bakterier. Arros 15 sikrer mikrobioligisk usikkert vann for en stor enebolig, eller liten hytte. En god investering på usikre vannkilder