Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling [...]

Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 Time

E4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved [...]

Desinfeksjon av vann med UV Lys – Små vannverk

Desinfeksjon av vann med UV lys – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon [...]

E4H Omvendt Osmose Anlegg

Membrananlegg E4H – Omvendt Osmose med kapasitet opp til 6,5 m3/time. Avsalting av ferskvann Alle [...]

Posefilter i Stål

Posefilter i stål POSEFILTER I STÅL Bruk av posefilter muliggjør rask filtrering av store volum. [...]

Kjemikaliefri produksjon av ultrarent vann med EDI

EDI (Elektrodeionisering) med Omvent Osmose forfiltrering er anerkjent i nye og eldre vannbehandlingsanlegg. Teknologien er [...]

GAC – Aktivt Kullgranulat for effektiv fjerning av smak, lukt og klor.

Vannstrømmen igjennom filteret er vertikal i det vannet entrer filteret i toppen og forlater innsatsen [...]

Drikkevann fra havet med Omvendt Osmose

Skal du først investere i et avsaltingsanlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, – så [...]

Hva fjerner en Omvendt Osmose Membran

Et omvendt Osmose anlegg kan utstyres med membraner av forskjellig materiale for avsalting . I [...]

UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevann

UV Ultraviolett bestråling gir bakteriefritt vann Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, [...]