Hva er UV Desinfeksjon

UV (Ultrafiolett) lys benyttes til å kontrollerer vekst av mikroorganismer uten bruk av kjemikalier, oksyderende midler, klor og ozon. Hoved-fordelen ved bruk av UV er at det ikke endrer vannets fysiske og kjemiske egen-skaper som pH (Surhet), smak, lukt eller temperatur.

Som alt lys er UV en elektromagnetisk stråle som går i rett strekning, i alle retninger, fra lyskilden. Lys er en del av det elektro-magnetiske spektrum hvorav den mest kjente, og synlige del er den minste del. En større del av spektrummet er sammensatt av bølgelengder som enten er for korte, eller for lange til at disse er synlige. Disse usynlige bølgelengdene grupperes i grupper som radiobølger, infrarødt lys, UV lys, røntgen, gamma og kosmisk bestråling.

Hovedfordelen ved bruk av UV er at det ikke endrer vannets fysiske og kjemiske egen-skaper som pH (Surhet), smak, lukt eller temperatur. Som alt lys er UV en elektromagnetisk stråle som går i rett strekning, i alle retninger, fra lyskilden. Lys er en del av det elektro-magnetiske spektrum hvorav den mest kjente, og synlige del er den minste del.

En større del av spektrummet er sammensatt av bølgelengder som enten er for korte, eller for lange til at disse er synlige. Disse usynlige bølgelengdene grupperes i grupper som radiobølger, infrarødt lys, UV lys, røntgen, gamma og kosmisk bestråling. Den energi som transporteres ved en lysbølge er avhengig av frekvens og bølgelengde. UV lys som absorberes av mikro-organismer bytter elektroner og ødelegger bånd i organismens DNA molekyl. Dette dreper organismen og forhindrer denne i å formere seg. UV lys kan derfor desinfisere og sterilisere klare væsker.

Den energi som transporteres ved en lysbølge er avhengig av frekvens og bølgelengde. UV lys som absorberes av mikro-organismer bytter elektroner og ødelegger bånd i organismens DNA molekyl. Dette dreper organismen og forhindrer denne i å formere seg. UV lys kan derfor desinfisere og sterilisere klare væsker.De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 angstrøm bølgelengder. Den dose som er nødvendig for å drepe mikroorganismer er avhengig av intensitet på lampen og oppholdstid. De fleste bakterier , virus, sporer og gjær  må ha 10.000 mikro-watt sekunder pr. c2 (MW sec/cm2), eller mindre for å bli ødelagt. Av sikkerhets-messige årsaker foreskrives minimum 30.000 MW sek/cm2, alså det tre-dobbelte. Lamper av høy kvalitet lever vanligvis 8.000 timer ved kontinuerlig drift med et gjennomsnitt på 45% intensitet av effekten på ny lampe. Et korrekt design på et nytt UV anlegg vil derfor, avgi en dose på over 60.000 MW sek/cm2.

UV aggregater leveres  som regel i to typer. Lavtrykks-lamper med flere lamper i UV kammeret, og medium trykk lamper, med en lampe i UV kammeret. Priser, drifts-omkostninger og vedlikehold er forskjellig.  Aggregater med flere lamper har en rekke fordeler overfor systemer med en enkelt lampe. Lavtrykkslamper er bl.a lettere tigjengelig, systemet vil fungere selv om en lampe slukker. Lavtrykks-lamper garanteres for 8.000 timers kontinuerlig drift, mot 2.000 timer på medium trykk-lamper. Dessuten er lavtrykkslamper mindre enegikrevende. Generellt benyttes lavtrykkslamper i systemer hvor absolutt sterilisering er påkrevet, som f.eks. i vannbehandling. Medum trykk lamper benyttes ofte i applikasjoner som behandling av avfallsvann hvor kun en reduksjon av mikro-organismer er ønskelig.

UV benyttes i en rekke applikasjoner som:

1. Produksjon av rent, bakteriefritt drikkevann i hjemmet, på institusjoner, og kommunale applikasjoner.
2. Denfisering av vann for bruk i næringsmidler. Smak forblir uendret.
3. Behandling av vann i bryggerier, tapperier
4.Fermentering. Sterlisisering av prosessvann for å forhindre uønskede bakterier å blande seg med andre mikrober.
5. Rensevann, vaskevann hvor baktieriefrie omgivelser er påkrevet.
6. Kjølevann for varme-vekslere og prosessutstyr for å beskytte mot smitte av vannbårne bakterier.
7. Ultrarent vann for bruk i industriell produskjon.
8. Etter Ionebyttere og medie-filter for å beskytte mot bakterielle skader.
9.UV benyttes også for å deklorinere, fjerne restozon, organisk destruksjon og oksydering.
For et UV anlegg til å fungere tilfredstillende anbefales vannet som skal behandles ikke å ha høyere verdier på følgende parametre:

Ved valg av UV bør følgende faktorer vurderes:

Kapasitet på anlegget. – Vannngjennomstrømning.
Adsorbasjonskoeffesient på vannet som skal behandles.
Type mikroorganisme som skal behandles og nødvendig energi for å drepe denne. (F.eks E-Koli bakterier krever 6.600 MW sek/cm2 ).
Vannets beskaffenhet. Dvs. temperatur, trykk, organisk materiale, hardhet, uorganiske materialer og ikke minst sesong messige variasjoner på vannkvalitet.
Plassering av UV enhet, – omgivelser.
Elektrisitetsforsyning.
Vedlikeholdsmuligheter på stedet.

UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder

Reduksjon av TOC – Totalt Organisk Carbon

Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

Ozon Destruksjon ved bruk av UV