Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling [...]

GAC – Aktivt Kullgranulat for effektiv fjerning av smak, lukt og klor.

Vannstrømmen igjennom filteret er vertikal i det vannet entrer filteret i toppen og forlater innsatsen [...]

Vannbehandling – Filterhus i plast

vannbehandlingMarkedets største utvalg av filterhus i plast finner du hos oss.  Vi levere fra lager [...]

Vannbehandling – Fra forbehandling til Desinfeksjon

Vannbehandling og filtrering løser små og store oppgaver . Her finner du et stort utvalg [...]

Spørsmål og svar i vannbehandling

Vi mottar mange spørsmål om vannbehandling. Spesiellt fra privatpersoner eller mindre bedrifter som har problemer [...]

Fargetall i vann

Drikkevann skal helst være fargeløst. Høyt innhold av humus, jern eller mangan gir høyt fargetall [...]

Mikrobiologisk forurensning i vann

Mikrobiologisk forurensning kan klassifiseres i forhold til om bakteriene har evne til å formere seg [...]

Aktivt kull/karbon – Kullfiltering av vann- Hvordan virker det ?

Aktivt kull fremstilles ved å male bitumen kull eller skall fra kokosnøtt. Pulveret hetes opp [...]

Fargetall i vann

Drikkevann skal helst være fargeløst. Høyt innhold av humus, jern eller mangan gir høyt fargetall [...]

pH Surhet

Surhet (pH) – måles på en skala fra 0-14 og er et mål på konsetrasjon [...]