Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling [...]

UV Lamper

 De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 [...]

Vannbehandling – Filterhus i plast

vannbehandlingMarkedets største utvalg av filterhus i plast finner du hos oss.  Vi levere fra lager [...]

UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevann

UV Ultraviolett bestråling gir bakteriefritt vann Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, [...]

Spørsmål og svar i vannbehandling

Vi mottar mange spørsmål om vannbehandling. Spesiellt fra privatpersoner eller mindre bedrifter som har problemer [...]

Mikrobiologisk forurensning i vann

Mikrobiologisk forurensning kan klassifiseres i forhold til om bakteriene har evne til å formere seg [...]

Om Vann

  Kunnskap om vann er vesenlig for type behandling  Visst du at kloden feskvannsbeholdning er [...]

Bakterievekst i aktivt kull, er det farlig ?

Bakterier er de mest tilpasningsdyktige organismer  på jorden. De finnes over alt. I antarktis, på [...]

Hvordan lese en vannanalyse

Hvordan leses en vannanalyse ? En vannanalyse skal angi verdier for bakteorologiske , fysisk og [...]