(+47) 67176860 sendmail
  • Filter og utstyr for væskefiltrering
  • LEVERANDØR AV ANLEGG
    SMÅ OG STORE
  • Vannbehandling, filtrering, separering og desinfeksjon
Om vann
Kunnskap om vann er vesenlig for type behandling  Visst du at kloden feskvannsbeholdning er konstant ?, og at hver eneste dråpe kan ha ......
Avløpsbehandling
Vi er involvert i behandling av avfallsvann fra f.eks forurensende produksjonsprosesser. Oppgaven kan være alt fra nøytralisering av uts...
Vannbehandling
Vannbehandling i stor eller liten skala. Med utgangspunkt i kvaliteten på råvannet, designer og dimensjonerer vi tilstrekkelig forbehandl...
Filtrering
Filtrering kan løse små og store oppgaver innen vannbehanding. Vi byr på et stort utvalg enkle filterløsninger for industri...
Fra sjøvann til drikkevann
I mange år har vi levert små og store avsaltingsanlegg basert på Omvendt Osmose.  Med begrenset tilgang på ferskvann kan...
Desinfeksjon
Vi leverer UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi...

Home